SäkerhetsdatabladByggarnas BVD-plats är en webbtjänst med en sökfunktion för byggvarudeklarationer för olika typer av produkter med relevans för byggverksamhet.

Tanken är att genom en för byggbranschen gemensam sökmotor och virtuell databas öka tillgängligheten till säkerhetsdatablad (SDB) och byggvarudeklarationer (BVD) inom sektorn. Byggarnas BVD-plats har utvecklats av Skanska och har finansierats med hjälp av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Byggarnas BVD-plats drivs och finaniseras nu av Devexus AB med stöd från Skanska, NCC och PEAB.

Sökmotorn är öppen för alla organisationer och företag med upp till 2500 anställda samt för dess sponsorer. Företag med fler än 2500 anställda kan beställa åtkomst till Byggarnas BVD-plats genom att kontakta Devexus.


Logga in

Mer information om Byggarnas BVD-plats

Information om cookies på Byggarnas BVD-plats

 
 

 
Byggarnas
BVD-plats är en webbtjänst som stöds av

Skanska
NCC
PEAB
Devexus